Home Γενικές πληροφορίες Κανονισμός Χρήσης της Βιβλιοθήκης
GreekEnglish (United Kingdom)
Κυριακή, 24 Ιούνιος 2018
 
 

Κανονισμός Χρήσης της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης

 
- Δικαίωμα χρήσης της Βιβλιοθήκης έχουν όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, Δ.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και διοικητικό προσωπικό) καθώς και εξωτερικοί χρήστες. Οι εξωτερικοί χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν το υλικό της χωρίς δικαίωμα δανεισμού και εφόσον επιδείξουν την αστυνομική τους ταυτότητα.

- Δικαίωμα δανεισμού έχουν μόνο τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, Δ.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και διοικητικό προσωπικό). Για την απόκτηση διακαιώματος δανεισμού, οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν την αίτηση για κάρτα μέλους και την αποστέλλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

- Από 1/4/2016 ως κάρτα μέλους Βιβλιοθήκης χρησιμοποιείται η ακαδημαϊκή ταυτότητα και οι συναλλαγές με τη Βιβλιοθήκη γίνονται με την επίδειξή της στο Γραφείο Δανεισμού. Τα παλαιότερα μέλη που έχουν ήδη κάρτα μέλους Βιβλιοθήκης μπορούν να τη χρησιμοποιούν στις συναλλαγές τους με τη Βιβλιοθήκη ή να την αντικαταστήσουν με την ακαδημαϊκή ταυτότητα, με σχετική αίτησή τους.

- Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας ή φθοράς της από αμέλεια, τα μέλη οφείλουν να το δηλώσουν στο Γραφείο Δανεισμού και να υποβάλλουν εκ' νέου αίτηση.

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ Ή Η ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

- Όλοι οι χρήστες οφείλουν να κλειδώνουν τα προσωπικά τους αντικείμενα στα ερμάρια που βρίσκονται στην είσοδο της βιβλιοθήκης. Τα κλειδιά των ερμαρίων παραλαμβάνονται από το γραφείο του δανεισμού εφόσον οι χρήστες αφήσουν την αστυνομική τους ταυτότητα. Σε περίπτωση απώλειας του κλειδιού, οι χρήστες επιβαρύνονται με 2,5 ευρώ για την αντικατάστασή του. Σε περίπτωση παρατεταμένης χρήσης ερμαρίου ή παρακράτησης κλειδιού πέραν του χρόνου χρήσης της βιβιοθήκης, ο χρήστης επιβαρύνεται με 5 ευρώ (αντικατάσταση κλειδαριάς και κλειδιού).

- Μέσα στη βιβλιοθήκη και το Αναγνωστήριο τηρείται ησυχία. Απαγορεύεται η χρήση των κινητών τηλεφώνων, το κάπνισμα, το ποτό και το φαγητό.

Η διάρκεια και οι όροι δανεισμού των τεκμηρίων για τις κατηγορίες των μελών του Γ.Π.Α. διαμορφώνεται ως εξής:
 
- Οι προπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα δανεισμού έως 5 τεκμήρια για 10 ημέρες.
- Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και τα υπόλοιπα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (Δ.Ε.Π, Ε.Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π., διοικητικό προσωπικό), έχουν δικαίωμα δανεισμού έως 10 τεκμήρια για 20 ημέρες.
- Όλοι οι χρήστες της βιβλιοθήκης έχουν δικαίωμα ανανέωσης του χρόνου δανεισμού των τεκμηρίων έως δύο φορές, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ζητηθεί από άλλο χρήστη. Μετά τη δεύτερη ανανέωση ο χρήστης δεν μπορεί να δανειστεί το ίδιο υλικό πριν περάσουν 3 ημέρες.  Η ανανέωση μπορεί να γίνει και μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. εφόσον στείλετε, ανάλογα με το έγγραφο που χρησιμοποιείται για τις συναλλαγές σας με τη Βιβλιοθήκη, τον αριθμό κάρτας μέλους ΒΚΠ ή τον αριθμό ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο) και το ονοματεπώνυμό σας.

- Σε περίπτωση καθυστερημένης επιστροφής υλικού, οι προπτυχιακοί φοιτητές επιβαρύνονται με πρόστιμο 0.40 ευρώ την ημέρα ανά τεκμήριο και με 0.70 ευρώ τα υπόλοιπα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

- Υλικό που επεστράφη σε κακή κατάσταση ή απωλέσθη κατά τη διάρκεια δανεισμού αντικαθίσταται μέσα σε μία εβδομάδα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει στο εμπόριο, ο χρήστης οφείλει να καταβάλει το αντίτιμο της αξίας του κατά προσέγγιση.

- Από το υλικό της συλλογής δεν δανείζεται το πληροφοριακό υλικό, τα περιοδικά, οι διδακτορικές διατριβές, οι στατιστικές εκδόσεις και το υλικό αρχειακής και ιστορικής σημασίας.

- Το οπτικοακουστικό υλικό και οι χάρτες δανείζονται για 3 εργάσιμες ημέρες σε όλες τις κατηγορίες χρηστών.

- Πληροφορίες για τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών της βιβλιοθήκης που φυλάσσονται στα αρχεία της, προστατεύονται και δεν παραχωρούνται σε κανένα τρίτο πρόσωπο.

- Οι χρήστες της βιβλιοθήκης προκειμένου να γίνουν μέλη της πρέπει να αποδεχτούν τους όρους αυτού του κανονισμού. Όσοι δεν τηρούν τον κανονισμό παραπέμπονται αρχικά στην Εποτεία της Βιβλιοθήκης και εφόσον δεν συμμορφωθούν παραπέμπονται στη Σύγκλητο.

- Οι φοιτητές προκειμένου να αποφοιτήσουν παίρνουν από τη Βιβλιοθήκη βεβαίωση ότι δεν οφείλουν την επιστροφή ή την αντικατάσταση υλικού.

Σημείωση: Η διάρκεια δανεισμού μπορεί να μειωθεί κατά την κρίση των αρμοδίων βιβλιοθηκονόμων ή κατόπιν υπόδειξης μέλους Δ.Ε.Π. για υλικό που παρουσιάζει αυξημένη ζήτηση σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

- Χρήση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών: όλοι οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς τους υπολογιστές καθώς και τον υπόλοιπο ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης.

- Χρήση πληροφοριακού συστήματος από τα Α.μ.Ε.Α. :  οι χρήστες με προβλήματα ή απώλεια όρασης μπορούν να εξυπηρετηθούν από έναν ειδικό σταθμό εργασίας που βρίσκεται δίπλα στο γραφείο δανεισμού. Ο εξοπλισμός του αποτελείται από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, μια ηλεκτρονική πινακίδα Braille, έναν εκτυπωτή Braille με καμπίνα μείωσης θορύβου, αναγνώστη και μεγενθυντή οθόνης σε συνδυασμό με έναν ευέλικτο μετατροπέα χρώματος.

- Αναπαραγωγή αντιγράφων: όλοι οι χρήστες που έχουν αποκτήσει την νέα μαγνητική κάρτα μέλους βιβλιοθήκης μπορούν να κάνουν χρήση των φωτοτυπικών μηχανημάτων χρησιμοποιώντας τον κερματοδέκτη στην αίθουσα φωτοτύπησης. Οι εξωτερικοί χρήστες και επισκέπτες της βιβλιοθήκης μπορούν να προμηθευτούν την κάρτα φωτοτυπιών από το γραφείο δανεισμού. Την ευθύνη για την τήρηση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας έχουν οι χρήστες.