Home Γενικές πληροφορίες Κανονισμός Χρήσης της Βιβλιοθήκης
GreekEnglish (United Kingdom)
Κυριακή, 21 Ιούλιος 2024
 
 

Κανονισμός Χρήσης της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης

windows-7-audio-icon

ΑΡΘΡΑ:

 1. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (εφεξής ΒΚΠ) όπως μετονομάστηκε με την απόφαση Επιτροπής Εποπτείας (συνεδρία 1η/20.5.2008) είναι χώρος ανοιχτής πρόσβασης. Το κοινό μπορεί ελεύθερα να χρησιμοποιεί το υλικό της καθώς και τον τεχνολογικό εξοπλισμό, ενώ το προσωπικό της είναι διαθέσιμο για κάθε πληροφορία ή βοήθεια αν χρειαστούν.

 2. Δικαίωμα χρήσης της ΒΚΠ έχουν όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικό προσωπικό) καθώς και εξωτερικοί χρήστες. Οι εξωτερικοί χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν το υλικό της -χωρίς δικαίωμα δανεισμού- και εφόσον επιδείξουν την αστυνομική τους ταυτότητα.

 3. Δικαίωμα δανεισμού έχουν μόνο τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικό προσωπικό). Για την απόκτηση δικαιώματος δανεισμού, οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν την «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΛΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΒΚΠ.

 4. Από 1/4/2016 χρησιμοποιείται η ακαδημαϊκή ταυτότητα -αντί της κάρτας μέλους- και οι συναλλαγές με τη ΒΚΠ γίνονται με την επίδειξή της στο Γραφείο Δανεισμού. Τα παλαιότερα μέλη της βιβλιοθήκης μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να αντικαταστήσουν την κάρτα μέλους με την ακαδημαϊκή ταυτότητα, με σχετική αίτησή τους.

 5. Οι προπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα δανεισμού μέχρι 5 τεκμήρια για 10 ημέρες. Όλα τα μέλη του επιστημονικού προσωπικού του πανεπιστημίου (συμπεριλαμβανομένων και των μεταπτυχιακών φοιτητών και του διοικητικού προσωπικού) έχουν δικαίωμα δανεισμού μέχρι 10 τεκμήρια για 20 ημέρες.

 6. Ειδικοί όροι δανεισμού ισχύουν για το οπτικοακουστικό υλικό και τους χάρτες που δανείζονται για 3 ημέρες σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Από το υλικό της συλλογής δεν δανείζεται το πληροφοριακό υλικό, το υλικό αρχειακής και ιστορικής σημασίας, τα περιοδικά, οι μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές και οι στατιστικές επετηρίδες.

 7. Όλες οι κατηγορίες των χρηστών έχουν δικαίωμα να ανανεώσουν το υλικό, που έχουν δανειστεί έως δύο φορές, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει ζητηθεί από άλλο χρήστη. Η ανανέωση μπορεί να γίνει πριν ή/και έως την ημέρα της επιστροφής του τεκμηρίου με τη σύνδεση του χρήστη-μέλους στον προσωπικό του λογαριασμό που διατηρείται στο σύστημα αυτοματοποίησης της ΒΚΠ ή -εάν δεν είναι εφικτό- μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

 8. Η διάρκεια δανεισμού μπορεί να αλλάξει κατά την κρίση των αρμοδίων υπαλλήλων ή μετά από υπόδειξη μέλους ΔΕΠ, για τα τεκμήρια που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

 9. Για το υλικό που δεν επιστρέφεται στην καθορισμένη ημερομηνία επιστροφής επιβάλλεται πρόστιμο 0.40 ευρώ την ημέρα ανά τεκμήριο για τους προπτυχιακούς φοιτητές και 0,70 ευρώ την ημέρα ανά τεκμήριο για όλα τα υπόλοιπα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.

 10. Ο χρήστης που χάνει ή επιστρέφει το υλικό σε κακή κατάσταση, είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει μέσα σε μία εβδομάδα ή αν δεν υπάρχει στο εμπόριο να καταβάλει το αντίτιμο της αξίας του κατά προσέγγιση συν 20% για το κόστος της βιβλιοθηκονομικής επεξεργασίας του.

 11. Οι φοιτητές προκειμένου να αποφοιτήσουν, πρέπει να παραλάβουν από τη ΒΚΠ βεβαίωση ότι δεν οφείλουν την επιστροφή ή την αντικατάσταση δανεισμένου υλικού της. Οι περιπτώσεις των μελών ΔΕΠ, του υπόλοιπου επιστημονικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, που καθυστερούν την επιστροφή του υλικού ή δεν το αντικαθιστούν σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο, παραπέμπονται στην Επιτροπή Εποπτείας ΒΚΠ και εφόσον δεν συμμορφωθούν παραπέμπονται στη Σύγκλητο.

 12. Η ΒΚΠ παρέχει στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας τη δυνατότητα παραγγελίας άρθρων μέσω υπηρεσιών προμήθειας τεκμηρίων (Document Delivery Service) και διαδανεισμού βιβλίων μέσω άλλων βιβλιοθηκών. Οι παραγγελίες διεκπεραιώνονται από τη ΒΚΠ και οι χρεώσεις από τις υπηρεσίες προμήθειας ή/και τις υπηρεσίες ταχυμεταφοράς επιβαρύνουν τον ενδιαφερόμενο.

 13. Όλοι οι χρήστες μπορούν να κάνουν χρήση των φωτοτυπικών μηχανημάτων, αφού προμηθευτούν την ειδική μαγνητική κάρτα που διατίθεται από το Γραφείο Δανεισμού. Την ευθύνη για την τήρηση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας έχουν οι ίδιοι οι χρήστες.

 14. Οι χρήστες μπορούν να κλειδώνουν τα προσωπικά τους αντικείμενα στα ερμάρια που βρίσκονται στην είσοδο της ΒΚΠ. Τα κλειδιά των ερμαρίων παραλαμβάνονται από το Γραφείο Δανεισμού, εφόσον οι χρήστες αφήσουν την ακαδημαϊκή ή την αστυνομική τους ταυτότητα. Σε περίπτωση απώλειας του κλειδιού, οι χρήστες επιβαρύνονται με 2,5 ευρώ για την αντικατάστασή του. Σε περίπτωση παρατεταμένης χρήσης ερμαρίου πέραν του χρόνου παραμονής στη ΒΚΠ ή εσκεμμένης παρακράτησης κλειδιού, ο χρήστης επιβαρύνεται για την αντικατάσταση κλειδαριάς και κλειδιού με 5 ευρώ (απόφαση Επιτροπής Εποπτείας ΒΚΠ συνεδρία 3η /13.11.2009).

 15. Στον χώρο της ΒΚΠ τηρείται ησυχία. Η χρήση των κινητών τηλεφώνων, το κάπνισμα, η κατανάλωση ροφημάτων, ποτών και τροφίμων δεν επιτρέπεται.

 16. Τα μέλη της ΒΚΠ οφείλουν να αποδεχτούν τους όρους του παρόντος κανονισμού. Όσοι δεν τηρούν τον κανονισμό, παραπέμπονται στην Επιτροπή Εποπτείας της ΒΚΠ και εφόσον δεν συμμορφωθούν παραπέμπονται στη Σύγκλητο.

 17. Πληροφορίες για τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών της ΒΚΠ που φυλάσσονται στα αρχεία της, προστατεύονται και δεν παραχωρούνται σε κανένα τρίτο πρόσωπο.

Δικαίωμα δανεισμού έχουν μόνο τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, ΔΕΠ, Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και διοικητικό προσωπικό). Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν την ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΛΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ και την αποστέλλουν στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. . Από 1/4/2016 ως κάρτα μέλους βιβλιοθήκης χρησιμοποιείται η ακαδημαϊκή ταυτότητα και οι συναλλαγές στη βιβλιοθήκη γίνονται με την επίδειξή της στο γραφείο δανεισμού. Τα παλαιότερα μέλη που έχουν ήδη κάρτα μέλους βιβλιοθήκης μπορούν να τη χρησιμοποιούν στις συναλλαγές τους με τη βιβλιοθήκη ή να την αντικαταστήσουν με την ακαδημαϊκή ταυτότητα κατόπιν σχετικής αίτησής τους.

Διάρκεια δανεισμού ανάλογα με την ιδιότητα του χρήστη και τον τύπο του υλικού όπως περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Ιδιότητα χρήστη

Τύπος υλικού

Αριθμός τεκμηρίων

Διάρκεια δανεισμού

 Προπτυχιακοί φοιτητές*

 Βιβλία

έως 5

10 ημέρες

 ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Μεταπτυχιακοί,
Διοικητικό προσωπικό

Βιβλία

έως 10

20 ημέρες

Επισκέπτες, Συνεργάτες

Βιβλία

έως 3

10 ημέρες

 Όλοι οι χρήστες

Οπτικοακουστικό υλικό Χάρτες

 έως 2

3 ημέρες

*Φοιτητές που δεν δικαιούνται να προμηθεύονται βιβλία μέσω της Υπηρεσίας «ΕΥΔΟΞΟΣ» έχουν το δικαίωμα, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2377/27.8.2012, να δανείζονται έως δύο τεκμήρια από τη συλλογή των διδασκομένων συγγραμμάτων για διάστημα 30 ημερών με δυνατότητα για μια ανανέωση. Σχετική αίτηση θα βρουν στο γραφείο δανεισμού της Βιβλιοθήκης.

Ανανέωση Τεκμηρίων: παρέχεται δυνατότητα παράτασης της διάρκειας δανεισμού έως δύο φορές για κάθε τεκμήριο, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει γίνει κράτηση από άλλον χρήστη. Η ανανέωση γίνεται από τους χρήστες έως και την ημέρα επιστροφής του βιβλίου ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίεςΣε περίπτωση που χρειάζεστε διευκρινίσεις, μπορείτε να στείλετε mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Εκπρόθεσμη επιστροφή / ανανέωση τεκμηρίων επιβαρύνει τους προπτυχιακούς φοιτητές με πρόστιμο 0,40 ευρώ και τα υπόλοιπα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας με 0,70 ευρώ ανά ημέρα και ανά τεκμήριο.

Κράτηση Υλικού: σε περίπτωση που όλα τα αντίτυπα ενός τίτλου είναι δανεισμένα, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες να κάνουν κράτηση σε δανεισμένο αντίτυπο προκειμένου να το δανειστούν όταν επιστραφεί.

windows-7-audio-icon

- Χρήση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών: όλοι οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς τους υπολογιστές καθώς και τον υπόλοιπο ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης.

- Χρήση πληροφοριακού συστήματος από τα Α.μ.Ε.Α.:  οι χρήστες με προβλήματα ή απώλεια όρασης μπορούν να εξυπηρετηθούν από έναν ειδικό σταθμό εργασίας που βρίσκεται στον χώρο του Αναγνωστηρίου. Ο εξοπλισμός του αποτελείται από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, μια ηλεκτρονική πινακίδα Braille, έναν εκτυπωτή Braille με καμπίνα μείωσης θορύβου, αναγνώστη και μεγενθυντή οθόνης σε συνδυασμό με έναν ευέλικτο μετατροπέα χρώματος.

- Αναπαραγωγή αντιγράφων: όλοι οι χρήστες μπορούν να κάνουν χρήση των φωτοτυπικών μηχανημάτων εφόσον προμηθευτούν την κάρτα φωτοτυπιών από το Γραφείο Δανεισμού. Την ευθύνη για την τήρηση του νόμου περί πνευματικής ιδιοοκτησίας έχουν οι χρήστες.